АС Силистра

Телефони

-= АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Цар Шишман" №5 ет.4
Председател: (086) 822 113
Зам. председател: (086) 822 113
Съд. администратор: (086) 838 374
Адм. секретар: (086) 838 374
Счетоводител: (086) 838 374
Деловодство: (086) 822 321
Телефонна централа: (086) 822 321
Телефон-факс: (086) 838 374
Работно време на деловодството с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ЦКБ АД - гр. Силистра
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG27 CECB 9790 31G1 6952 00

 

В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
ЦКБ АД - гр. Силистра
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG34 CECB 9790 33G1 6952 00

Интернет страница

http://www.as-silistra.com

Електронна поща

e-mail: adm_sad_silistra@abv.bg

Административен съд
Вещи лица