Вещи лица

 

 

СПИСЪК за 2018-2019г.

 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ , УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 398, ал.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

ЗА СИЛИСТРЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

 

Съдебни експертизи по класове и видове

 

1. Клас „Криминалистични експертизи"
Видове:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ ,  машинен инженер и графолог

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.2.Трасологични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ,  експерт-криминалист

 

1.4.Биометрични криминалистични експертизи

2. Клас: „Съдебномедицински експертизи"


Видове:

 

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

Д-Р ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ, Патолог

 

2.2.Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

Д-р АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, хирург

 

2.3.  Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

           Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ ,  акушер-гинеколог

          Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ, акушер-гинеколог

          Д-Р ЛЮБОМИР МИНКОВ МИНКОВ, акушерство и гинекология,

          Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

          НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ ,  биохимик,микробиолог,вирусолог

          БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ,  молекулярен биолог

2.4.  Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

            Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

            НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ ,  биохимик,микробиолог,вирусолог

            БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ,  молекулярен биолог

2.5.  Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

            Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

 

 

2.6.  Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

                 НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог

                 Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА,  биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

     Д-Р ВИЛИЯНА ЦОНЧЕВА  ,невролог

     Д-Р РОСИЦА КОЛЕВА ДУЧЕВА, очен лекар

     Д-Р ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДОНЧЕВ, ортопед

     Д-Р ТОДОР ХРИСТОВ  ДЮЛГЕРОВ, ортопед

     Д-Р САШКО ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ,   хирург

     Д-р ВОЛЕН ТОДОРОВ КОСТОВ,  специалност: очни болести

 

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние"

 


Видове:

3.1.  Съдебно психиатрична експертиза

Д-Р ПЛАМЕН НИКОЛОВ КРАЕВ,  Психиатър

Д-Р ЛЮБКА ДОНЕВА МАНДЕВА    Психиатър

Д-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА РУСЧЕВА , съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт

           

3.2.  Съдебно психологична експертиза

 

 

            ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, психолог,  допълнителна квалификация – консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия

 

3.3.  Съдебно психолого-психиатрична експертиза

3.4.  Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

           

4. Клас „Съдебно икономически експертизи"
Видове:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА ,  икономист, строителен инженер

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА ,счетоводство и контрол ,

СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА , счетоводство и контрол

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ ,  аграрен икономист ,

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ ,  счетоводител ,

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МАЛЧЕВА,  икономист,

ПАВЛИН РУСЕВ ПАНЕВ ,  счетоводство и контрол

НАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА  , аграрен икономист,

            ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ,  икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти

            ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА  ,  икономист

           КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , икономист по търговска дейност , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи,

            ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МАРГАРИТОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност          

            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , икономист ,

            СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ ,  икономист-счетоводител, счетоводство и контрол

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист,

            СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ,   икономист

            ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ ,  икономист-счетоводител

РУМЯНА ИВАНОВА КАПИНЧЕВА  , икономист-счетоводител

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство,

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и  аграрна икономика

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - икономика и управление на кооперациите

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти

 

4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза

 

ПИЕР АРКАДИЕВ ПЕТРОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност

           МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ ,  аграрен икономист ,

            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист,

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и  аграрна икономика

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - икономика и управление на кооперациите

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти

 

 

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 

КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, икономист по търговска дейност

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, икономист-счетоводител,съдебен експерт по финансови и икономически експертизи,експерт-оценител на дма и оборотни средства,

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист,

            ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА , икономист по строителство

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА,  специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност  – финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА,  специалност – икономика и счетоводство на предприятието

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА, специалност - икономика и управление на кооперациите

 

 

5. Клас „Съдебно инженерно-технически експертизи"
Видове:

5.1.  Съдебно инженерно-техническа експертиза

 

НЕВЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА,  инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения

            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,   инженер-технолог

            РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника, 

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

            ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии

            Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

5.2.  Съдебно автотехническа експертиза

 

РУСИ ГЕЦОВ РУСЕВ ,  доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари”  при  РУ”А.Кънчев”

РОСЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ  , доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” -РУ “А.Кънчев”

ЖИВКО РУСИНОВ ГЕЛКОВ,  гл.асистент катедра “Транспорт”-РУ “А.Кънчев”

МИТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ , гл.асистент, катедра “Транспорт” при РУ “А.Кънчев”-гр.Русе,

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ,Гл.асистент в катедра “Физика” -РУ “А.Кънчев” ,

 ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ , машинен  инженер,специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари”,

ИЛИЯНА КЪНЕВА ЖЕКОВА  , машинен инженер,

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, автотехнически експертизи-проблеми,методика,пазарна стойност,

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ , електроинженер,

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ ,  инженер по транспорта,

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ  , машинен инженер,

КРАСИМИР ПАВЛОВ АПОСТОЛОВ , машинен инженер,

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ, технология и управление на транспорта,

            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог,

ЯВОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ , машинен инженер-транспортна техника и технологии, 

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  , инженер-технолог , оценка на машини и съоръжения

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

 ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА, инженер, специалност  технология и управление на транспорта

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

 

5.3.  Съдебно инженерно-технологична

 

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ , ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,

        СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  , инженер-технолог

       РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

       ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

       ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии

       Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

5.4.  Съдебно компютърно - техническа експертиза

 

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ,  инженер по информатика,

 

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, инженер по електроника и комуникации, доп.квалификация „ иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла

 

 

5.5.Съдебно строително- техническа експертиза

 

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,

СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА ,  технически инженер, оценител на недвижими имоти, 

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА  НИКОЛОВА строителен инженер,

МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА , архитектура и строителство,

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер, 

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,

        АТАНАСКА СТОДЕВА АЙДЕМИРСКА        архитект,

       МАРИЯ ДРУМЕВА НИКОЛОВА , архитект,

             ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ , строителен инженер,

            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  инженер-технолог , оценка на недвижими имоти,

              СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА,  технически инженер, оценител на недвижими имоти

          ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА, архитектура и строителство,

            РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА,  машинен инженер, топлинна и масообменна техника

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти

 

 

5.6.Съдебно пожаротехническа експертиза

5.7.Съдебно-енергийна експертиза

      

       Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

6. Клас „Съдебно биологични експертизи"
Видове:

6.1.  Съдебно ботаническа

6.2.  Съдебно зоологическа

 

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

6.3.  Съдебно микробиологична

6.4.  Съдебно ентомологична

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия"
Видове:

7.1.  Съдебно химическа експертиза

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

7.2.  Съдебно физическа експертиза

7.3.  Съдебно физико-химическа експертиза

8. Клас „Съдебни селско-стопански експертизи"
Видове:

8.1.  Съдебно ветеринарно-медицинска експертиза.

 

            Д-Р ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ, , ветеринарен лекар,

 

            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

8.2.  Съдебно агротехническа експертиза

 

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,

            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 

              ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ ,  икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти ,

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ , фермерство, оценител на стопанско имущество

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,

 МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти

            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на земеделски земи

          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ,ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 

БОЯН СЛАВОВ ШАРБАНОВ,  агроном

РОСИЦА КИРЯКОВА ВЪЛЧЕВА, специалист : аграрна икономика, допълнителна квалификация” експерт оценители на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

9. Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи"

10. Клас „Оценителни експертизи“

 

    Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

11. Клас "Други съдебни експертизи"

 

ИРЕНА ТОДОРОВА МЪРОВА, Педагог,

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,

ОГНЯН КОСТОВ САВЯНОВ, инженер по горско стопанство,

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ,технология и управление на транспорта

            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на цели държавни и общински предприятия,преобразувани или непреобразувани в търговски дружества

            АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА АХМЕД , преводач от турски език,

  СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ ,  валутен и митнически контрол, финансов анализатор

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

ИВАН ВЪЛЕВ КАРАСТОЯНОВ,  машинен инженер, охрана на труда

            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

ЦВЕТАНКА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА, преводач – английски език

ДЕСИСЛАВА ЯНУШОВА ЖЕЛЯЗКОВА, преводач – полски език

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, специалност: автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

МЕРАЛ НЕДЖАТИ МЕХМЕД, преводач – турски и руски езици

 

Административен съд
Вещи лица