Вещи лица

   

 

СПИСЪК за 2019-2020г.

 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ , УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 398, ал.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

ЗА СИЛИСТРЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

 

 

Съдебни експертизи по класове и видове

 

1.            Клас „Криминалистични експертизи"

2.            Видове:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

 

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, , експерт-криминалист

ГЕОРГИ ТОМОВ ВАСИЛЕВ, , инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества“, експерт-криминалист, криминалистически изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи,  „Съдебно-почеркови експертизи

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАСНАРОВ, икономист-застраховател, специалност „Застраховане и социално дело“, “, експерт криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи,  трасология, балистични експертизи

 

 

1.2.Трасологични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, експерт-криминалист

ГЕОРГИ ТОМОВ ВАСИЛЕВ, , инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества“, експерт-криминалист, криминалистически изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи,  „Съдебно-почеркови експертизи“

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ, доктор по ветеринарна медицина,  експерт-криминалист ,  (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ ЛАЗАРОВ, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите“, експерт криминалист, видеоанализ и  лицева идентификация

ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, електротехник, специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, младши експерт-криминалист,  квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

 

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАСНАРОВ, икономист-застраховател, специалност „Застраховане и социално дело“, “, експерт криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи,  трасология, балистични експертизи

ЙОРДАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, специалност „Екомениджмънт“, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

 

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи

 

ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, експерт-криминалист

ГЕОРГИ ТОМОВ ВАСИЛЕВ, , инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества“, експерт-криминалист, криминалистически изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи,  „Съдебно-почеркови експертизи“

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ, доктор по ветеринарна медицина,  експерт-криминалист ,  (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ ЛАЗАРОВ, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите“, експерт криминалист, видеоанализ и  лицева идентификация

ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, електротехник, специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, младши експерт-криминалист,  квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАСНАРОВ, икономист-застраховател, специалност „Застраховане и социално дело“, “, експерт криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи,  трасология, балистични експертизи

ЙОРДАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, специалност „Екомениджмънт“, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

 

 

1.4. Дактилоскопни експертизи

 

ГЕОРГИ ТОМОВ ВАСИЛЕВ, , инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества“, експерт-криминалист, криминалистически изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи,  „Съдебно-почеркови експертизи“

ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ, доктор по ветеринарна медицина,  експерт-криминалист ,  (дактилоскопия, трасология, балистика, техническо и графическо изследване на документи

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ ЛАЗАРОВ, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите“, експерт криминалист, видеоанализ и  лицева идентификация

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАСНАРОВ, икономист-застраховател, специалност „Застраховане и социално дело“, “, експерт криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи,  трасология, балистични експертизи

ЙОРДАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, специалност „Екомениджмънт“, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

 

 

1.5.Биометрични криминалистични експертизи

 

ГЕОРГИ ТОМОВ ВАСИЛЕВ, , инженер-химик, специалност “Технология на неорганичните вещества“, експерт-криминалист, криминалистически изследвания (почерк, техническо изследване на документи, трасология и балистични експертизи), почеркови експертизи,  „Съдебно-почеркови експертизи“

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ ЛАЗАРОВ, инженер-химик, специалност “Технология на силикатите“, експерт криминалист, видеоанализ и  лицева идентификация

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БАСНАРОВ, икономист-застраховател, специалност „Застраховане и социално дело“, “, експерт криминалист, почеркови експертизи, криминалистични изследвания (техническо изследване на документи,  трасология, балистични експертизи

ЙОРДАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ, специалност „Екомениджмънт“, младши експерт-криминалист, квалификация в областта на AFIS-криминална подсистема

 

 

2.       Клас: „Съдебномедицински експертизи"

Видове:

 

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-Р ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ, Патолог

 

2.2.Съдебномедицинска експертиза на живи лица

2.3.Съдебномедицинска експертиза веществени доказателства

2.4.Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

 

 

2.5.Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 

Д-р АНТОНИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, лекар, хуманна медицина, специалност – хирургия

Д-Р ВИЛИЯНА ЦОНЧЕВА, невролог

Д-Р РОСИЦА КОЛЕВА ДУЧЕВА, очен лекар

Д-Р ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДОНЧЕВ, ортопед

Д-Р ТОДОР ХРИСТОВ  ДЮЛГЕРОВ, ортопед

Д-Р САШКО ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ,  хирург

Д-Р ВОЛЕН ТОДОРОВ КОСТОВ, специалност: очни болести

 

2.6.Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ, биохимик,микробиолог,вирусолог

БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ,  молекулярен биолог

 

 

2.7.Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ , акушер-гинеколог

Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ, акушер-гинеколог

Д-Р ЛЮБОМИР МИНКОВ МИНКОВ, акушерство и гинекология,

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог

БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ, молекулярен биолог

 

 

3.       Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние"

Видове:

3.1.    Съдебно психиатрична експертиза

Д-Р ПЛАМЕН НИКОЛОВ КРАЕВ, Психиатър

Д-Р ЛЮБКА ДОНЕВА МАНДЕВА,  Психиатър

Д-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА РУСЧЕВА , съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт

 

3.2.    Съдебно психологична експертиза

3.3.    Съдебно психолого-психиатрична експертиза

3.4.    Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

 

3.            Клас „Съдебно икономически експертизи"

Видове:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

 

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер, 

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА , счетоводство и контрол

СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА , счетоводство и контрол

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ , аграрен икономист

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ , счетоводител

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МАЛЧЕВА, икономист

ПАВЛИН РУСЕВ ПАНЕВ , счетоводство и контрол

НАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА,  аграрен икономист

ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ , икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти 0889090013

ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА  , икономист

КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , икономист по търговска дейност , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МАРГАРИТОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност

МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , икономист

СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ , икономист-счетоводител, счетоводство и контрол,  

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист

СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ, икономист

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ , икономист-счетоводител

РУМЯНА ИВАНОВА КАПИНЧЕВА , икономист-счетоводител

ТЕОДОРА ПЕТРОВА икономист по строителство

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА , икономист,икономика и управление на кооперациите

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, финанси, икономика и управление на търговията,  вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, икономика и счетоводство на предприятието,

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, счетоводство и контрол,магистър по специалността аграрна икономика, (притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация)

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА, счетоводство и контрол

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност

 

4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза

 

ПИЕР АРКАДИЕВ ПЕТРОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност

МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника

ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ , аграрен икономист

МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА,  икономист по строителство

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА , икономист, икономика и управление на кооперациите

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , финанси, банково дело

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, икономика и счетоводство на предприятието,

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, счетоводство и контрол

СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, счетоводство и контрол,магистър по специалността аграрна икономика (притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация)

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА, счетоводство и контрол

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти

 

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 

КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , икономист по търговска дейност , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, икономист-счетоводител,съдебен експерт по финансови и икономически експертизи,експерт-оценител на дма и оборотни средства,

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  икономист-финансист

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА , икономист по строителство

ГАЛИНА  ЛЮБОМИРОВА СТОЙКОВА , икономист, икономика и управление на кооперациите

ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор

ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , финанси, банково дело (магистър)

СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, икономика и счетоводство на предприятието,

ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА, счетоводство и контрол

 

 

4.            Клас „Съдебно инженерно-технически експертизи"

5.            Видове:

5.1.    Съдебно инженерно-техническа експертиза

 

НЕВЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения

МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  инженер-технолог

РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника

ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, комуникационна техника и технологии

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

 

5.2.    Съдебно автотехническа експертиза

 

РУСИ ГЕЦОВ РУСЕВ , машинен инженер

РОСЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ  , машинен инженер

ЖИВКО РУСИНОВ ГЕЛКОВ,  машинен инженер

МИТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ , машинен инженер

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ , машинен инженер

 ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ , машинен  инженер,специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари”

ИЛИЯНА КЪНЕВА ЖЕКОВА  , машинен инженер

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти

МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, автотехнически експертизи-проблеми,методика,пазарна стойност

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ , електроинженер

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ , инженер по транспорта

ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ  , машинен инженер

КРАСИМИР ПАВЛОВ АПОСТОЛОВ , машинен инженер

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ, технология и управление на транспорта

МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог

ЯВОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ , машинен инженер-транспортна техника и технологии

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  инженер-технолог , оценка на машини и съоръжения

 

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА, машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА, инженер, специалност  технология и управление на транспорта

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

5.3.    Съдебно инженерно-технологична

 

ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ , ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения

ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,   инженер-технолог

РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА, машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, комуникационна техника и технологии

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

 

5.4.    Съдебно компютърно техническа експертиза

 

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ, инженер по информатика

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, инженер по електроника и комуникации, доп.квалификация „ иновации и креативност в управленската и оперативна дейност на персонала в организации от ИТ отрасъла“

 

 

5.5.Съдебно строително- техническа експертиза

 

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА строителен инженер

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА  НИКОЛОВА, строителен инженер

МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството ,  оценител на недвижими имоти

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА , архитектура и строителство

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА ,– геодезист, земеразделяне

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер

ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения

ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител  на земеделски земи, оценка на недвижими имоти

АТАНАСКА СТОДЕВА АЙДЕМИРСКА         , архитект

МАРИЯ ДРУМЕВА НИКОЛОВА , архитект

ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ , строителен инженер

СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,  , инженер-технолог , оценка на недвижими имоти

СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА, технически инженер, оценител на недвижими имоти

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА, архитектура и строителство

РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника

МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА, машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ ОБРЕТЕНОВ, специалност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната дейност, сертификати за оценка на недвижими имоти и международни счетоводни стандарти

 

 

5.6.Съдебно пожаротехническа експертиза

5.7.Съдебно-енергийна експертиза

 

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

5.8.Съдебнооценителска- автотехническа експертиза

 

6.       Клас „Съдебно биологични експертизи"

Видове:

6.1.    Съдебно- ботаническа експертиза

6.2.    Съдебно- зоологическа експертиза

 

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

6.3.    Съдебно- микробиологична експертиза

6.4.    Съдебно- ентомологична експертиза

6.5.    Съдебно-екологична експертиза

7.       Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия"

Видове:

7.1.    Съдебно химическа експертиза

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

 

7.2.    Съдебно физическа експертиза

7.3.    Съдебно физико-химическа експертиза

 

8.       Клас „Съдебни селскостопански експертизи"

Видове:

8.1.    Съдебно ветеринарномедицинска експертиза.

 

Д-Р ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ,  ветеринарен лекар

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, , инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

 

8.2.    Съдебно- агротехническа експертиза

 

 

МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне

МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи  

ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ , икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ , фермерство, оценител на стопанско имущество

ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт

НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА,  инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти

МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти

МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на земеделски земи

КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи

ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения

БОЯН СЛАВОВ ШАРБАНОВ,  агроном

РОСИЦА КИРЯКОВА ВЪЛЧЕВА, аграрна икономика, допълнителна квалификация” експерт оценители на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения

ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

 

 

9.       Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи"

10.Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения

 

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

 

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

10.9. Оценка на поземлени  имоти в горски територии

 

11.     Клас "Други съдебни експертизи"

 

ИРЕНА ТОДОРОВА МЪРОВА, ,Педагог

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , , строителен инженер - ВиК

ОГНЯН КОСТОВ САВЯНОВ, инженер по горско стопанство

ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ,  технология и управление на транспорта

МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на цели държавни и общински предприятия,преобразувани или непреобразувани в търговски дружества

АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА АХМЕД , преводач от турски език,

СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ , валутен и митнически контрол, финансов анализатор

Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА,  биохимик –клиничен химик, молекулярна биология

ИВАН ВЪЛЕВ КАРАСТОЯНОВ,  машинен инженер, охрана на труда

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,  магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти

ЦВЕТАНКА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА, финанси и банково дело, допълнителна специалност – английски език, със сертификат „С“, издаден от Университета-Кеймбридж, ПРЕВОДАЧ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДЕСИСЛАВА ЯНУШОВА ЖЕЛЯЗКОВА,  магистър българска филология, факултет по полска и класическа филология, ПРЕВОДАЧ-ПОЛСКИ ЕЗИК

Н.с. КАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ, автоматизация на дискретното производство, маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на научно-техническа литература-немски език, роботика, робото-технически системи и ГАПС, автотехнически експертизи,оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, оценител на машини и съоръжения

МЕРАЛ НЕДЖАТИ МЕХМЕД, предучилищна и начална училищно педагогика, допълнителна квалификация:писмен и говорим руски език,

ПРЕВОДАЧ – ТУРСКИ И РУСКИ ЕЗИЦИ

СВЕТЛАНА СТОЯНОВА ГАНЧЕВА, археология

ЛЪЧЕЗАР РАДЕВ ЛАЗАРОВ,  видеоанализ и  лицева идентификация

ИЛКА ИВАНОВА ЕНЧЕВА, фиололог, специалност „Славянска филология-сръбски, хърватски език и сръбска, хърватска и словенска литература“ ПРЕВОДАЧ – СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК, допълнителна квалификация: икономист, специалност- маркетинг

 

Административен съд
Вещи лица