Вещи лица

 

СПИСЪК за 2016г. - 2017г.
 
на специалистите , утвърдени за вещи лица от комисията по
чл. 398, ал.1 от закона за съдебната власт
 
за Силистренски съдебен район
 
 
 
 
 
 
Съдебни експертизи по класове и видове
 
1.Клас „Криминалистични експертизи"
Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
 
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог
ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, експерт-криминалист
 
1.2.Трасологични експертизи
 
ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, експерт-криминалист
 
1.3. Съдебно-балистични експертизи
 
ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ, експерт-криминалист
 
1.4.Биометрични криминалистични експертизи
2.Клас: „Съдебномедицински експертизи"

Видове:
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-Р ТЕОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ, Патолог
 
2.2.Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
           Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ , акушер-гинеколог
          Д-Р ВЕСЕЛИН ВЕЛИНОВ ПЕНЕВ, акушер-гинеколог
          Д-Р ЛЮБОМИР МИНКОВ МИНКОВ, акушерство и гинекология,
         Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
          НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог
          БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ, молекулярен биолог
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
            Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
            НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог
            БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ, молекулярен биолог
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
       Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
 
 
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
            НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ , биохимик,микробиолог,вирусолог
            Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
 
 
            Д-Р ВИЛИЯНА ЦОНЧЕВА ,невролог
 
           Д-Р РОСИЦА КОЛЕВА ДУЧЕВА, очен лекар
          Д-Р ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДОНЧЕВ, ортопед
         Д-Р ТОДОР ХРИСТОВ ДЮЛГЕРОВ, ортопед
         Д-Р САШКО ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ,   хирург
        Д-р ВОЛЕН ТОДОРОВ КОСТОВ, специалност: очни болести
 
3.Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Видове:
3.1. Съдебно психиатрична експертиза
Д-Р ПЛАМЕН НИКОЛОВ КРАЕВ,  Психиатър
Д-Р ЛЮБКА ДОНЕВА МАНДЕВА    Психиатър
 
Д-Р МИЛЕНА СИМЕОНОВА РУСЧЕВА , съдебен психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт
           
3.2. Съдебно психологична експертиза
 
 
 
           
            ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, психолог, допълнителна квалификация – консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия
 
3.3. Съдебно психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
 
           
4.Клас „Съдебно икономически експертизи"
Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
 
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА ,счетоводство и контрол ,
СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА , счетоводство и контрол
ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ , аграрен икономист ,
ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ , счетоводител ,
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МАЛЧЕВА, икономист,
ЖУЛИЕТА НИКОЛАЙЧОВА ДИМИТРОВА, икономист , оценител на земеделски земи,
ПАВЛИН РУСЕВ ПАНЕВ , счетоводство и контрол
НАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА , аграрен икономист,
            ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ , икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти
            ПОЛИНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА , икономист
 
           КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА , икономист по търговска дейност , оценител на машини и съоръжения , активи-движимо имущество, оценка на недвижими имоти и земеделски земи,
 
            ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МАРГАРИТОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност          
            КЕРАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, икономист, счетоводство и контрол
 
            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , икономист ,
           СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ , икономист-счетоводител, счетоводство и контрол
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист,
            СТОЯН РУСЕВ СТОЯНОВ,   икономист
            ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ , икономист-счетоводител
 
РУМЯНА ИВАНОВА КАПИНЧЕВА , икономист-счетоводител
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство,
ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор
ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност – финанси, банково дело
СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, специалност – икономика и счетоводство на предприятието
 
МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол
СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и аграрна икономика
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол
 
 
 
 
4.2.Съдебно финансово-икономическа експертиза
 
ПИЕР АРКАДИЕВ ПЕТРОВ , икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност
           МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,
ИВАЙЛО СТАНЕВ ТОДОРОВ , аграрен икономист ,
            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 
ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт
 
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист,
 
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство
ДАРИНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА, икономист,счетоводител, допълнителна професионална квалификация - „съдебно-счетоводни експертизи”
 
ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор
 
ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност – финанси, банково дело
СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, специалност – икономика и счетоводство на предприятието
 
МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, специалност –счетоводство и контрол
СТИЛИЯНА ЦОНЕВА СТОЯНОВА, специалност-счетоводство и контрол и аграрна икономика
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол
 
 
 
 
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
 
КРЕМЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, икономист по търговска дейност
 
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ, икономист-счетоводител,съдебен експерт по финансови и икономически експертизи,експерт-оценител на дма и оборотни средства,
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, икономист-финансист,
 
ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДРАГНЕВА ,икономист по строителство
 
ДРАГОСТИНА ЦАНЕВА ДРУМЕВА, специалност –финанси, икономика и управление на търговията, вътрешен одитор в публичния сектор
ДИЯНА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА , специалност – финанси, банково дело
СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА, специалност – икономика и счетоводство на предприятието
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА,специалност-счетоводство и контрол
 
 
 
 
 
5.Клас „Съдебно инженерно-технически експертизи"
Видове:
5.1. Съдебно инженерно-техническа експертиза
 
НЕВЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения
НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти
МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения
 
            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ,   инженер-технолог
            РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника, 
 
МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето
 
            ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии
 
 
5.2. Съдебно автотехническа експертиза
 
РУСИ ГЕЦОВ РУСЕВ , доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” при РУ”А.Кънчев”
РОСЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ , доцент в катедра “Автомобили, трактори и кари” -РУ “А.Кънчев”
ЖИВКО РУСИНОВ ГЕЛКОВ, гл.асистент катедра “Транспорт”-РУ “А.Кънчев”
МИТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ , гл.асистент, катедра “Транспорт” при РУ “А.Кънчев”-гр.Русе,
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ ,Гл.асистент в катедра “Физика” -РУ “А.Кънчев” ,
 ДОБРИН МАЛЧЕВ ЖЕКОВ , машинен  инженер,специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари”,
ИЛИЯНА КЪНЕВА ЖЕКОВА , машинен инженер,
НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,
МАРИН КИРЧЕВ КАРАВАСИЛЕВ, машинен инженер, автотехнически експертизи-проблеми,методика,пазарна стойност,
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ , електроинженер,
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ , инженер по транспорта,
ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ , машинен инженер,
КРАСИМИР ПАВЛОВ АПОСТОЛОВ , машинен инженер,
ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ, технология и управление на транспорта,
 
            МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА, стопанско управление, инженер по радиоелектроника,
ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ , машинен инженер и графолог,
ЯВОР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ , машинен инженер-транспортна техника и технологии, 
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, , инженер-технолог , оценка на машини и съоръжения
МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето
 
 ЗОРНИЦА БОРИСОВА КАЛИНОВА, инженер, специалност технология и управление на транспорта
 
 
5.3. Съдебно инженерно-технологична
 
          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ , ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 
         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,
        СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, , инженер-технолог
       РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника
МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето
 
       ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти
 
       ДИНКО ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ, инженер, специалност-комуникационна техника и технологии
 
 
 
5.4. Съдебно компютърно - техническа експертиза
 
5.5.Съдебно строително- техническа експертиза
 
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,
СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА , технически инженер, оценител на недвижими имоти, 
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА строителен инженер,
МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА , архитектура и строителство,
ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт
МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,
ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ДУМАНОВА , икономист, строителен инженер, 
          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 
         ДАМЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи, оценка на недвижими имоти,
        АТАНАСКА СТОДЕВА АЙДЕМИРСКА    архитект,
       МАРИЯ ДРУМЕВА НИКОЛОВА , архитект,
 
             ПЕТЪР ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ , строителен инженер,
            СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ, инженер-технолог , оценка на недвижими имоти,
           
           СТАНОЯ НИКОЛОВА ГАНЕВА, технически инженер, оценител на недвижими имоти
 
          ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА, архитектура и строителство,
            РОСИЦА НИКОЛОВА БОЖКОВА, машинен инженер, топлинна и масообменна техника
 
МАРИЙКА МАРИНОВА АРАБАДЖИЙСКА,машинен инженер, специалност-технология на машиностроенето
 
ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
 
 
 
5.6.Съдебно пожаротехническа експертиза
      
 
6.Клас „Съдебно биологични експертизи"
Видове:
6.1. Съдебно ботаническа
6.2. Съдебно зоологическа
 
 
ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти
 
6.3. Съдебно микробиологична
6.4. Съдебно ентомологична
7.Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия"
Видове:
7.1. Съдебно химическа експертиза
Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
7.2. Съдебно физическа експертиза
7.3. Съдебно физико-химическа експертиза
8.Клас „Съдебни селско-стопански експертизи"
Видове:
8.1. Съдебно ветеринарно-медицинска експертиза.
 
            Д-Р ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ, , ветеринарен лекар,
 
            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти
 
 
8.2. Съдебно агротехническа експертиза
 
 
МАРИАНА ИЛЕВА СТАНЧЕВА , инженер – геодезист, земеразделяне,
            МАРИН НИКОВ МАРИНОВ , аграрна икономика, оценител земеделски земи 
              ВАЛЕРИЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ , икономист,оценител на зем.земи и недвижими имоти ,
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВ , фермерство, оценител на стопанско имущество
ЖУЛИЕТА НИКОЛАЙЧОВА ДИМИТРОВА, икономист , оценител на земеделски земи,
ЯНКА ИВАНОВА АЛИНСКА, строителен инженер,  оценител на земеделски земи и недвижими имоти, маркетинг и мениджмънт
НАДЕЖДА ТОДОРОВА ИВАНОВА, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти,
 МАРГАРИТА АСЕНОВА ЖЕКОВА , икономика на строителството , оценител на недвижими имоти
            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на земеделски земи ,
 
          ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ,ел.инженер , оценител на недвижими имоти и земеделски земи и насажденията върху тях , оценител на машини и съоръжения, 
БОЯН СЛАВОВ ШАРБАНОВ, агроном
РОСИЦА КИРЯКОВА ВЪЛЧЕВА, специалист : аграрна икономика, допълнителна квалификация” експерт оценители на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения
 
ВИОЛЕТКА СТАНКОВА КУЛЕВА, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения
 
            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти
 
 
 
 
9.Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи"
10. Клас „Оценителни експертизи“
11.Клас "Други съдебни експертизи"
 
ИРЕНА ТОДОРОВА МЪРОВА, Педагог,
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА , строителен инженер - ВиК ,
ОГНЯН КОСТОВ САВЯНОВ, инженер по горско стопанство,
ЕВГЕНИ ВЪРБАНОВ АВРАМОВ,технология и управление на транспорта
            МИХАИЛ СТАНЕВ ЖЕКОВ , оценител на цели държавни и общински предприятия,преобразувани или непреобразувани в търговски дружества
 
            АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА АХМЕД , преводач от турски език,
 
 
            СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ ,  валутен и митнически контрол, финансов анализатор
Д-Р МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА, биохимик –клиничен химик, молекулярна биология
ИВАН ВЪЛЕВ КАРАСТОЯНОВ, машинен инженер, охрана на труда
 
            ГАЛИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство, магистър по публична администрация,специалност- публична администрация-управление на европейски публични проекти
 
 
Административен съд
Вещи лица