Контакти

Телефони

-= ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Симеон Велики" №31
Председател: (086) 816 600
Зам. председател: (086) 816 615 наказателно отделение
Зам. председател: (086) 816 623 гражданско отделение
Съд. администратор: (086) 816 640
Пресслужба: (086) 816 616
Гл.счетоводител: (086) 816 641
Гл.спец.адм.дейност и ч.р.: (086) 816 622
Гражданско деловодство: (086) 816 631, 816 632
Наказателно деловодство: (086) 816 630, 816 639
Фирмено отделение: (086) 816 638, 816 637
Касиер: (086) 816 655
Телефонна централа: (086) 816 601
Телефон-факс: (086) 816 602
Работно време на деловодството с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ЦКБ АД - гр. Силистра
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG09 CECB 9790 3161 2889 00
 
В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
ЦКБ АД - гр. Силистра
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG97 CECB 9790 3361 2889 00

Уникален единен идентификационен код

БУЛСТАТ 000565665
 

Интернет страница

www.legalregion-ss.com

Електронна поща

e-mail: sos_silistra@abv.bg

Пресслужба

e-mail: press_os_silistra@abv.bg

Административен съд
Вещи лица