Начало

Важно: Във връзка с проект по оперативна програма „Добро управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ от началото на 2020 г. старите сайтове на съдилищата трябва да пренасочват към новите сайтове.

 

Вижте новия сайт на Окръжен съд – Силистра тук!

 

Информацията на настоящата интернет страница е актуална към 30.11.2019 г.

 

 

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

 

 

Административен съд
Вещи лица