ОП Силистра

Телефони

-= ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Илия Блъсков" №7 п.к.32
Окръжен прокурор: (086) 817 160
Зам. окръжен прокурор: (086) 817 162
Прокурор: (086) 817 161
Прокурор: (086) 817 164
Деловодство: (086) 817 173, 817 174
Секретар: (086) 817 172
Съд. администратор: (086) 817 170
Адм. секретар: (086) 817 169
Счетоводител: (086) 817 167, 817 168
Телефон-факс: (086) 820 957
Работно време на деловодството с граждани от 8 до 12 и от 13 до 17 ч.

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
SG Експресбанк - гр. Силистра
BIC: TTBB BG22
IBAN: BG46 TTBB 9400 3105 0161 18

 

ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
Банка ДСК АД - гр. Силистра
BIC: STSA BGSF
IBAN: BG27 STSA 9300 3300 8011 58

Интернет страница

http://www.prb.bg/opsilistra/bg

Електронна поща

e-mail: op_silistra@prb.bg

Административен съд
Вещи лица