ОСлО Силистра

Телефони

-= ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ ОП =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Илия Блъсков" №1
Завеждащ отдел: (086) 811 503
Следовател: (086) 811 509
Мл. следовател: (086) 811 502
Адм. секретар: (086) 811 507
Счетоводител (086) 817 167, 817 168
Деловодство: (086) 811 504, 811 512
Телефонна централа: (086) 811 504
Телефон-факс: (086) 817 957
Работно време на деловодството с граждани от 8 до 12 и от 13 до 17 ч.

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
SG Експресбанк - гр. Силистра
BIC: TTBB BG22
IBAN: BG46 TTBB 9400 3105 0161 18

 

ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
Банка ДСК АД - гр. Силистра
BIC: STSA BGSF
IBAN: BG27 STSA 9300 3300 8011 58

Електронна поща

e-mail: oss_silistra@prb.bg

Административен съд
Вещи лица