РП Тутракан

Телефони

-= РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ТУТРАКАН =-
гр.Тутракан п.код 7600 ул."Трансмариска" №8
Районен прокурор: (0866) 6 05 21
Прокурор: (0866) 6 04 25
Прокурор: (0866) 6 24 34
Адм. секретар: (0866) 6 01 04
Деловодство: (0866) 6 01 04
Телефонна централа: (0866) 6 01 04
Телефон-факс: (0866) 6 01 04
Работно време на деловодството с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ЦКБ АД - клон Русе
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG13 CECB 9790 31F6 7760 00

 

ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
ЦКБ АД - клон Русе
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG20 CECB 9790 33F6 7760 00

Електронна поща

e-mail: rp_tutrakan@prb.bg

Административен съд
Вещи лица