РС Дулово

Телефони

-= РАЙОНЕН СЪД - ДУЛОВО =-
гр. Дулово п.код 7650 ул."Васил Левски" № 12
Председател: (0864) 2 40 29
Зам. председател: (0864) 2 50 81
Районен съдия: (0864) 2 21 24
Районен съдия: (0864) 2 21 88
Съдия изпълнител: (0864) 2 40 13
Съдия по вписванията: (0864) 2 24 31
Ръководител сектор: (0864) 2 40 01
Главен счетоводител: (0864) 2 20 21
Гражданско деловодство: (0864) 2 41 68
Наказателно деловодство: (0864) 2 41 68
Бюро съдимост: (0864) 2 40 13
Съдебно изпълнителна служба: (0864) 2 40 13
Телефон-факс: (0864) 2 50 64
Работно време на деловодствата с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ЦКБ АД клон Силистра, офис Дулово
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG55 CECB 9790 3142 6373 00

 

В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
ЦКБ АД клон Силистра, офис Дулово
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG46 CECB 9790 3342 6373 00

Интернет страница

http://www.rs-dulovo.com

Електронна поща

e-mail: rsdulovo@abv.bg

Административен съд
Вещи лица