РС Силистра

Телефони

-= РАЙОНЕН СЪД - СИЛИСТРА =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Симеон Велики" №32
Председател: (086) 816 500
Зам. председател: (086) 816 514
Съдия изпълнител: (086) 816 518
Съдия по вписванията: (086) 836 520
Адм. секретар: (086) 816 520
Счетоводител: (086) 816 521
Бюро съдимост: (086) 816 528
Гражданско деловодство: (086) 816 522
Наказателно деловодство: (086) 816 523
Съдебно изпълнителна служба: (086) 816 529
Телефонна централа: (086) 816 501
Телефон-факс: (086) 816 502
Работно време на деловодството с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
Банка ДСК АД - гр. Силистра
BIC: STSA BGSF
IBAN: BG85 STSA 9300 3102 3838 01

 

В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
Банка ДСК АД - гр. Силистра
BIC: STSA BGSF
IBAN: BG81 STSA 9300 3300 8011 56

Интернет страница

http://www.srs-bg.com

Електронна поща

e-mail: rsss@dir.bg

Административен съд
Вещи лица