РС Тутракан

Телефони

-= РАЙОНЕН СЪД - ТУТРАКАН =-
гр.Тутракан п.код 7600 ул."Трансмариска" №8
Председател: (0866) 6 16 10
Районен съдия: (0866) 6 16 11
Районен съдия: (0866) 6 16 13
Районен съдия: (0866) 6 16 26
Съдия изпълнител: (0866) 6 16 19
Съдия по вписванията: (0866) 6 09 53
Адм. секретар: (0866) 6 16 20
Счетоводител: (0866) 6 16 21
Гражданско деловодство: (0866) 6 16 24
Наказателно деловодство: (0866) 6 16 22
Бюро съдимост: (0866) 6 16 25
Съдебно изпълнителна служба: (0866) 6 16 15
Телефон-факс: (0866) 6 16 20
Работно време на деловодството с граждани от 9 до 17 ч. (без прекъсване)

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
ЦКБ АД - клон Русе
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG63 CECB 9790 3187 9800 00

 

В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
ЦКБ АД - клон Русе
BIC: CECB BGSF
IBAN: BG54 CECB 9790 3387 9800 00

Интернет страница

http://www.rs-tutrakan.com

Електронна поща

e-mail: rs343@mbox.contact.bg

Административен съд
Вещи лица