Съдебен район

Съдебният район на Окръжен съд гр.Силистра включва: Районен съд гр.Силистра; Районен съд гр.Дулово; Районен съд гр.Тутракан.

Районен съд гр.Силистра обслужва населените места на: Община Силистра; Община Алфатар; Община Кайнарджа; Община Ситово.

Районен съд гр.Дулово обслужва населените места на: Община Дулово;

Районен съд гр.Тутракан обслужва населените места на: Община Тутракан; Община Главиница;

 

-= Районен съд гр.Силистра =-
Община Силистра: с.Айдемир
  с.Бабук
  с.Богорово
  с.Брадвари
  с.Българка
  с.Ветрен
  с.Главан
  с.Йорданово
  с.Казимир
  с.Калипетрово
  с.Майор Ценович
  с.Полковник Ламбриново
  с.Попкралево
  с.Професор Иширково
  гр. Силистра
  с.Смилец
  с.Срацимир
  с.Сребърна
  с.Сърпово
Община Кайнарджа: с.Войново
  с.Голеш
  с.Господиново
  с.Давидово
  с.Добруджанка
  с.Зарник
  с.Кайнарджа
  с.Каменци
  с.Краново
  с.Полковник Чолаково
  с.Попрусаново
  с.Посев
  с.Светослав
  с.Средище
  с.Стрелково
Община Алфатар: с. Алеково
  гр. Алфатар
  с. Бистра
  с. Васил Левски
  с. Кутловица
  с. Цар Асен
  с. Чуковец
Община Ситово: с.Босна
  с.Гарван
  с.Добротица
  с.Ирник
  с.Искра
  с.Любен
  с.Нова Попина
  с.Поляна
  с.Попина
  с.Ситово
  с.Слатина
  с.Ястребна

 

-= Районен съд гр.Дулово =-
Община Дулово: с.Боил
  с.Боил
  с.Водно
  с.Вокил
  с.Върбино
  с.Върбино
  с.Грънчарово
  с.Долец
  гр.Дулово
  с.Златоклас
  с.Козяк
  с.Колобър
  с.Овен
  с.Окорш
  с.Паисиево
  с.Полковник Таслаково
  с.Поройно
  с.Правда
  с.Прохлада
  с.Раздел
  с.Руйно
  с.Секулово
  с.Скала
  с.Черковна
  с.Черник
  с.Чернолик
  с.Яребицa

 

-= Районен съд гр.Тутракан =-
Община Тутракан: с.Антимово
  с.Белица
  с.Бреница
  с.Дунавец
  с.Варненци
  с.Нова Черна
  с.Пожарево
  с.Преславци
  с.Старо село
  с.Сяново
  гр.Тутракан
  с.Търновци
  с.Царев дол
  с.Цар Самуил
  с.Шуменци
Община Главиница: с.Бащино
  с.Богданци
  с.Вълкан
  гр.Главиница
  с.Дичево
  с.Долно Ряхово
  с.Зарица
  с.Зафирово
  с.Звенимир
  с.Зебил
  с.Калугерене
  с.Коларово
  с.Косара
  с.Листец
  с.Малък Преславец
  с.Ножарево
  с.Осен
  с.Падина
  с.Подлес
  с.Сокол
  с.Стефан Караджа
  с.Суходол
  с.Черногор
Административен съд
Вещи лица