Съдебни зали

Окръжен съд- гр.Силистра разполага с две съдебни зали, в които всекидневно се разглеждат наказателни и граждански дела. Намират се в сградата на съда.

Зала № 4 и Зала № 5 се намират на третия етаж.

 

Съдебна зала № 4
Съдебна зала № 5
Административен съд
Вещи лица