ЧСИ
Георги Петров Георгиев
гр. Силистра 7500
ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Тел.:(086)833 929
GSM:(0888)655 232
 
Ервин Шукрю Юсеин
гр. Силистра 7500
ул."Христо Ботев" №15, ет.2
Тел.:(086)821 289
GSM: (0888)966 537
Административен съд
Вещи лица