Начало

ВНИМАНИЕ !!!

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.10.2013 ГОД. ОБСЛУЖВАЩА БАНКА НА СМЕТКИТЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА Е  ЦКБ АД

НОВИТЕ СМЕТКИ В ЦКБ АД  СА

 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ЦКБ АД - гр. Силистра

BIC код: CECB BGSF

IBAN: BG09 CECB 9790 3161 2889 00

 

В. Л. СВИДЕТЕЛИ И ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ

ЦКБ АД - гр. Силистра

BIC код: CECB BGSF

IBAN: BG97 CECB 9790 3361 2889 00

 

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда,
както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица