Начало

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

 
                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е     
 
На 18 април 2016 година от 10:30ч. в Окръжен съд – Силистра ще се проведе „Ден на отворените врати” – мероприятие, представляващо част от информационната кампания и включено в Годишната програма на Комисия „Публична комуникация” при Висшия съдебен съвет, целящо утвърждаване на публичност и прозрачност, повишаване правната култура на гражданите, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебна власт.
За четвърта поредна година се организира мероприятието „Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Силистра, като считаме, че с него ще се допринесе за правното ограмотяване на гражданите, за установяване на по-близка и по-разбираема за хората съдебна система.
Ръководството на съда кани ученици, граждани и журналисти да посетят Окръжен съд - Силистра и да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители.
Ще се проведе симулативен наказателен процес с ученици от ПМГТ „Владимир Комаров“ и ПМГ „Св.Климент Охридски“ гр.Силистра, със съдействието на съдия Анелия Великова.
 
                                                      ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица