Начало

На 02.05.2017, Окръжен и Районен съд - гр.Силистра няма да предоставят справки и услуги на граждани и адвокати, поради прекъсването на електроснабдяването за извършване на профилактика от Енерго-Про.

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

 

 

Административен съд
Вещи лица